Indikátor kovů   HZE 3.1  firmy  Eltes spol. s r.o. slouží pro ochranu řezacího ústrojí sklízecích řezaček typu AGROSTROJ SPS 49, 50 Toron případně SPS 35. Byl vyvinut speciálně pro použití v zemědělství a jeho mechanická i elektrická konstrukce zajišťují vysokou provozní spolehlivost. Přítomnost nežádoucího kovu vyhodnotí vestavěná elektronika, která zajistí zastavení vkládacího ústrojí řezačky ( výstupem je kontakt relé s jmenovitým proudem 10A ). Obsluha je o tomto stavu informována rozsvícením kontrolky na ovládacím panelu stroje a musí z materiálu odstranit nalezený kov ( přepnutím směru chodu vkládacího ústrojí na  " reverz " ). Snímač tohoto typu indikátoru kovů je rychlostní, což znamená, že jeho citlivost je úměrná rychlosti přepravovaného materiálu a tedy i nežádoucího kovu. Kovový předmět, který je vůči snímací cívce v absolutním klidu, není zařízením registrován. Stejně tak zařízení tohoto typu neregistruje nerezové a jiné vysoce legované speciální oceli.

 

Mechanická montáž je relativně jednoduchá, indikátorem lze doplnit libovolný stroj vybavený plastovým nebo nerezovým dolním válcem ( do něhož se čidlo indikátoru zabuduje ) a horním válcem z nerezu. Pro obsluhu stroje je velmi důležitý fakt, že po základním nastavení při montáži není zpravidla po celou dobu životnosti zařízení ( cca. 8 let ) potřeba cokoliv nastavovat či seřizovat. Zkušenosti z provozu jsou velmi dobré, do roku 1998 bylo nasazeno cca. 300 ks ochran na stroje SPS 49, 50 jak v České republice, tak na Slovensku, v Německu a Rakousku.

  
HZE 510
 
 

Popis ochrany bubnu společně se schematem zapojení a výkresem hledací cívky je k dispozici v části  DOWNLOAD jako soubor manual.pdf, nebo v komprimované podobě jako manual.zip. Pro prohlížení souborů (.pdf) si můžete stáhnout program Adobe Acrobat Reader v.5.5, pro prohlížení souborů (.doc) program Microsoft Word Viewer. Oba programy jsou volně šiřitelné. 

 

Copyright © 2003  (ELTES spol. s r.o, Šumperk). All rights reserved.
Revised: 14. července. 2005
 

indikuje feromagnetické materiály

jednoduchá montáž (SPS 50 Toron)

malé rozměry a solidní citlivost

určeno do venkovního prostředí

po úvodním nastavení citlivosti

již  žádné nastavování v provozu

 
 
manual.pdf

01.04.

220 kB.

manual.zip

01.04.

206 kB

 
shoda.pdf

06.05

105 kB

 
 
 

  Acrobat Reader

13.6 MB

Word Viewer

3.9 MB