Indikátor kovů   HDE 4.2   firmy  Eltes spol. s r.o. slouží pro vyhledávání feromagnetických materiálů v libovolných neferomagnetických materiálech přepravovaných v aktivním prostoru nad čidlem indikátoru. Byl vyvinut speciálně pro nasazení v dřevozpracujících provozech a jeho mechanická i elektrická konstrukce zajišťují vysokou provozní spolehlivost. Přítomnost nežádoucího kovu vyhodnotí vestavěná elektronika, která zajistí zastavení pásového dopravníku ( výstupem je kontakt relé s jmenovitým proudem 10A ). Obsluha je o tomto stavu informována rozsvícením kontrolky na ovládacím panelu stroje a musí z přepravovaného materiálu odstranit nalezený kov. Snímač tohoto typu indikátoru kovů je rychlostní, což znamená, že jeho citlivost je úměrná rychlosti přepravovaného materiálu a tedy i nežádoucího kovu. Kovový předmět, který je vůči snímací cívce v absolutním klidu, není zařízením registrován. Stejně tak zařízení tohoto typu neregistruje nerezové a jiné vysoce legované speciální oceli.

 

Mechanická montáž je relativně jednoduchá, takže indikátorem lze doplnit libovolný pásový dopravník, jehož pás je neferomagnetický a není spojován kovovými sponkami. Zařízení vyžaduje pouze minimální, nebo žádné přerušení dopravníku, což záleží na požadované citlivosti. Příklad uložení čidla do pásového dopravníku ukazuje schematický obrázek níže. Čidlo je třeba zabudovat tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození pohybujícím se pásem. 

  
HCD 420
HCD 455
HCD 510
HCD 605
    
  

Popis indikátoru společně se schematem zapojení a mechanickými rozměry cívek je k dispozici v sekci DOWNLOAD jako soubor manual.pdf, nebo v komprimované podobě jako manual.zip. Pro prohlížení souborů (.pdf) si můžete stáhnout program Adobe Acrobat Reader v.5.5, pro prohlížení souborů (.doc) program Microsoft Word Viewer. Oba programy jsou volně šiřitelné.

Copyright © 2003  (ELTES spol. s r.o, Šumperk). All rights reserved.
Revised: 14. července. 2005
 

indikuje feromagnetické materiály

velmi jednoduchá zástavba

malé rozměry a solidní citlivost

určeno do venkovního prostředí

vhodné především před sekačky 

dřevního odpadu

 
 
manual.pdf

01.04.

260 kB.

manual.zip

01.04.

206 kB

 
shoda.pdf

06.05

105 kB

 
 
 

  Acrobat Reader

13.6 MB

Word Viewer

3.9 MB